Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 wypełnianie i zatwierdzanie w systemie Wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (za wyjątkiem oddziałów przygotowania wojskowego).

Od 20 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00 wypełnianie i zatwierdzanie w systemie Wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziałów przygotowania wojskowego.

Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godziny 15:00  uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

11 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

Od 11 do 17 lipca 2024 r. do godziny 15:00 szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

18 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.


W przypadku problemów związanych z działaniem systemu prosimy o kontakt pod adresem oks@powiatsredzki.pl


Rekrutacja ID: 125; Wersja: 24.101.1.7 Harmonogram ID: 527;